Coaching

Vi udvikler dit lederskab eller dit team

Vi tror på, at vi alle har mange flere ressourcer og mere energi, end vi bringer i spil i vores daglige liv.

Vi er her for at hjælpe dig med at identificere dine ressourcer og lære, hvordan du bruger dem.

Uanset om vi hjælper dig med at performe individuelt eller i teams, er vores tilgang den samme.

Vi har altid en dyb respekt for dig og dine personlige værdier, og det er vigtigt for os, at dine unikke værdier og autenticitet forbliver intakt.

Lar Rohde, Business Coach i Roskilde

Individuelt tilpasset coaching

Vi hjælper dig med at bringe dine styrker i spil for at nå dit fulde potentiale og skabe resultater.

Vi tror ikke på, at alle har brug for det samme – det er vigtigt for os at lytte til dig og lære dine styrker og svagheder at kende og hjælpe dig med at performe på din egen måde.

Vi lytter og fungerer som din sparringpartner. Vi er ærlige og direkte i vores kommunikation og er med dig hele vejen for at sikre, at du får de resultater, du søger.

Vi har erfaring i at arbejde med alle niveauer i en organisation – fra medarbejdere til ledere og direktører. Vi mener, at alle niveauer er lige vigtige for, at en organisation kan vokse og skabe resultater.

Team coaching

Vi hjælper teams med at performe og skabe resultater som en gruppe. 

Vores hovedfokusområder er, hvordan I arbejder sammen som team, og hvordan man skaber en stemning, der inspirerer til at tænde dig og frigøre din energi.

Vi hjælper jer med at identificere jeres udfordringer som et team og hvordan I håndterer dem, så I sammen kan skabe endnu bedre resultater.

Teamcoachingen er ikke slut efter vores forløb sammen. Vi hjælper jer efterfølgende med at gennemføre de nødvendige ændringer i jeres team og organisation for at sikre, at I får mest ud af jeres resultater i coachingforløbet.

Vores værktøjer

Everything DiSC

Everything DiSC

DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer og bruges med succes verden over til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

Kort sagt næsten alt, der handler om professionelle, menneskelige relationer.

Der findes mange forskellige udgaver af DiSC. Hos Innergy hedder vores udgave Everything DiSC, der er den nyeste generation DiSC værktøjer på markedet.

Anvendelsesområder

Du kan bruge DiSC målrettet indenfor alle former for professionelle relationer. Forstå din og modtagerens adfærd, bliv bevidst om forskelle og ligheder og brug denne viden til at skabe gode relationer. Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for Everything DiSC er: 

Ledelse 
Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende? 

Relationer og samarbejde 
Everything DiSC er skabt til relationer og samarbejde, værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling? 

Rekruttering 
Everything DiSC målretter dit rekrutteringsarbejde i forhold til at stille skarpt på kandidatens adfærdsmæssige styrke og svagheder i forhold til jobbet. Hvordan vil forskellige profiler håndtere en opgave, samarbejde med andre og bidrage til organisationens udvikling? 

Konflikt forebyggelse 
Everything DiSC giver teknikker, som kan øge medarbejderes selvindsigt i konfliktadfærd. Fremfor at fokusere på at løse konflikter med en trinvis proces er formålet at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer. 

The Five Behaviors

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe velfungerende teams.

Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team” og hans teamudviklingsmodel. 

Værktøjet er resultatet af en fusion mellem Everything DiSC og Patrick Lencionis bestseller De fem Dysfunktioner i et Team. Hver for sig er de to modeller berømte for deres effektivitet og intuitive tilgængelighed på alle niveauer i en organisation.

Anvendelsesområder

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater. 

Vi skræddersyr indholdet af modellen specifikt til jeres teams assessment resultater, og giver dermed mulighed for en personalisering af konceptet, så modellen kan bruges direkte til problemområdet. 

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er delt op i en trekant og trinene for programmet ser således ud: 

Tillid 
Et team skal kunne være hudløs ærlig overfor hinanden, for at skabe grundstenen for teamwork. 

Konflikt 
Den ufiltrerede, konstruktive debat og udveksling af ideer, kan kun blive gjort muligt gennem sårbarhed og tillid, hvilket er etableret i første trin. 

Commitment 
At forpligte sig. Når alle medlemmer har givet et bud på deres ideer og meninger, vælges der derefter den bedste, ud fra en konstruktiv diskussion – Dette skaber baggrund til at forpligte sig til teamet, hos teammedlemmerne. 

Ansvar 
En klar handlingsplan og klar fordeling af roller, gør det muligt for teamets medlemmer at holde hinanden ansvarlig, ud fra den standard som er fastsat fra start af. 

Resultater 
Det sidste mål for et team, er at skabe ROI og forretnings succes, hvilket bliver gjort muligt når de andre fire trin er blevet opfyldt. Hvis ikke alle tidligere trin er opfyldt, vil individets eget mål stå højere end teamets. 

Kunderne siger

Scroll to Top