Stillingen er besat

Innergy søger for Novozymes

Associate Manager, Miljøteknik, Novozymes Kalundborg

Stillingen er besat

Novozymes er i gang med at udvide Danmarks i forvejen største rensningsanlæg, vil du være med?

Kunne du tænke dig at sætte et bæredygtigt aftryk, og er du en tydelig og nærværende leder?

Trives du med ledelse og produktion i stor skala? Har du lyst til at spille en afgørende rolle i at sikre, at den daglige drift kører optimalt og at arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top, samtidig med at dine medarbejdere trives og udvikles?

Så er du måske den nye Associate Manager i Miljøteknik i Kalundborg, Novozymes har brug for.

I afdelingen er der ca. 30 medarbejdere fordelt på teknikere, ingeniører og driftsoperatører. I takt med ibrugtagning af de nye faciliteter vil både medarbejderantal og dit ansvar vokse. Du vil bl.a. få ansvaret for at nuværende og nye medarbejdere uddannes, så overgangen til det nye rensningsanlæg foregår gnidningsløst.
Produktionen kører i 3-holdskift, alle ugens 7 dage. Du skal med din synlige og tilstedeværende lederstil sørge for, at alle 3 skift kører optimalt, også når du ikke er der.

Du vil som en del af ledelsesteamet, der udover dig består af 1 Associate manager og Director for området, have ansvaret for den daglige drift og udvikling.

Faglige kvalifikationer

Din profil

Som person er du tillidsskabende og empatisk, du udstråler retfærdighed, handlekraft og ro, og du har en stor passion for god ledelse, forbedringer og resultater med afsæt i grundige analyser. Du har et godt humør og har stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsglæden i afdelingen.

Du holder af at motivere dine medarbejdere og uddelegerer, så opgaverne løses hurtigt, sikkert og effektivt.

Du er en tydelig og nærværende leder, der sætter klare rammer og gør dine medarbejdere i stand til at tage ansvar og initiativ til at løse hverdagens udfordringer på egen hånd.

Du er god til at give og modtage konstruktiv feedback, du kan klart udtrykke dine forventninger, lave forpligtende aftaler og følge op på, at de overholdes.

Du har evnen til at kommunikere med alle typer medarbejdere og kollegaer og holde den positive tone, selv under stort pres.

Du er ambitiøs på forretningens og dine medarbejderes vegne. Du stræber efter at udvikle både medarbejdere og forretningen gennem et tæt samarbejde mellem operatører, teknikere og procesingeniører.

NOVOZYMES TILBYDER

Novozymes er stolt over at være en arbejdsgiver, der fremmer lige muligheder og positiv særbehandling.

Alle ansættelsesbeslutninger er baseret på forretningsbehov uden hensyn til race, farve, etnicitet, religion, køn, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, national oprindelse, genetik, alder eller handicap.

I området er der en sund værdibaseret kultur, hvor høj faglighed, udvikling og resultater er i fokus. I organisationen er tillid, ligestilling, omstillingsparathed og humor nøgleord. Og det er en selvfølge, at der bliver fokuseret på din udvikling, blandt andet med coaching og sparring fra nærmeste leder og kollegaer, men også i form af relevant uddannelse.

Derudover tilbydes

ANSØGNING OG INFORMATION

Send din ansøgning og CV til Trusted Advisor Lars Rohde, Innergy på rohde@ingy.dk
Vi kontakter dig derefter hurtigst muligt. Der afholdes interview og præsentationer af egnede kandidater løbende.

Om Novozymes

Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Sammen med kunder, partnere og det globale samfund forbedrer Novozymes industriel produktion og bidrager til at bevare naturens ressourcer og skabe bedre levevilkår.

Novozymes er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi. Med deres bio innovation kan man eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i landbruget, tøj vask ved
lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt, som vi har brug for både i dag og i fremtiden. Hos Novozymes kalder de det Rethink Tomorrow.

Se mere om virksomheden på www.novozymes.com.